NEWS

最新消息

多野樂旅館|【暗光鳥自助入住】指引

時尚9_高雄寵物旅館_寵物友善住宿_高雄寵物友善飯店_多野樂旅館

若您抵達館內時間較晚,歡迎事先透過電話或官方 Line 帳號向小幫手告知,小幫手會協助將您的入住房卡置於門口密碼盒中,並將指定之密碼盒號碼,透過官方 Line 帳號通知,您於收到訊息後只要在入住時,遵循以下步驟即可進房入住:

1.self check in 2
2.self check in
3.self check in
4.self check in
5.self check in
6.self check in
7.self check in
8.self check in
9.self check in
10.self check in